0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه ها■ پیش فروش

پیش فروش آپارتمان های در حال ساخت با شرایط ویژه

■ مشارکت در ساخت

همکاری با مالکین و سرمایه گذاران محترم جهت ساخت و مشارکت

■ پروژه های سرمایه گذاری شده

■ مجتمع هتلینگ پنتا

نام و نام خانوادگی
FA