0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاPublic Spaces

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

Office Spaces

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

Residential Spaces

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

Architecture

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

01

Design

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

02

3D Modeling

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

03

Photography

Latine legendos sententiae et nam. Qui reque dolore, antemos dicta.

04
FA