0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه ها01

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

02

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

03

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

04

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

05

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

06

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

01

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

02

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

03

Raymond Myers

Proin gravida otom lorem ipsum. Cons terra nika nibh vel veliauctor aliquenean sollicitudiem quis bibendum auctor.

FA