0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه ها • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
  • Egestas egestas fringilla
  • Pharetra vel turpis
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
 • Basic
 • 29 $
  • Lorem ipsum meconsect
  • Commodo nulla facilisi
  • Arcu vitae elementum
FA