0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه ها



ساختمان پزشکان گاندی

■ آدرس : گاندی

 

■ کارفرما :مجید پهلوان – یعقوب عابدپور

 

■ تاریخ اجرا : 1397

 

■ معمار و معمار داخلی مسئول : دکتر بهروز منصوری

 

■ طراحی و اجرا و نظارت : یعقوب عابدپور – مهرداد فقیهی نیا – رضا فقیهی نیا

 

■ مساحت : 2300 متر مربع

 

■ وضعیت : اجرا شده

 

■ توضیحات : ساختمان پزشکان گاندی شامل دو طبق زیرزمین – همکف – و 5 طبقه 4 واحدی
مجموعا 20 واحد اجرا شده است

 

FA