0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاهتل نگین

■ آدرس : مشهد خیابان چهار باغ

 

■ کارفرما :شرکت نظارت مهندسی آرین

 

■ تاریخ اجرا : 1390

 

■ معمار و معمار داخلی مسئول : دفتر مهندسین مشاور عمارت خورشید ( دکتر بهروز منصوری)

 

■ طراحی و اجرا و نظارت : یعقوب عابدپور

 

■ مساحت : 28000 متر مربع

 

■ وضعیت : اجرا شده

 

■ توضیحات : اسکلت فلزی – در 5 طبقه زیرزمین – 12 طبقه تجاری و اداری و اقامتی

سیستم سازه قاب خمشی ویژه مختلط با مهاربند هم محور

FA