0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاویلا آپارتمان میگون دو

■ آدرس : جاده فشم – میگون نو – میگون نو جنوبی

 

■ کارفرما : یعقوب عابدپور – کامران جلیلوند

 

■ تاریخ اجرا : 1400

 

■ معمار و معمار داخلی مسئول : شاهین حیدری – لیدا الماسیان

 

■ طراحی و اجرا و نظارت : یعقوب عابدپور – کامران جلیلوند – محمد جلیلوند

 

■ مساحت : 6000 متر مربع

 

■ وضعیت : اجرا شده

 

■ توضیحات :

FA