0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاکارخانه توسان تجهیز

■ آدرس : پارک فن آوری پردیس

 

■ کارفرما : توسن تجهیز

 

■ تاریخ اجرا : 1395

 

■ معمار و معمار داخلی مسئول : دفتر مشاور منظر بوم نقش ( دکتر شهاب میرزاییان)

 

■ طراحی و اجرا و نظارت : یعقوب عابدپور

 

■ مساحت : 500 متر مربع

 

■ وضعیت : اجرا شده

 

■ توضیحات : اسکلت بتنی با قاب خمشی متوسط

FA