0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاکارخانه صنعتی سی گل

■ آدرس :

 

■ کارفرما : یعقوب عابدپور

 

■ تاریخ اجرا :

 

■ معمار و معمار داخلی مسئول :

 

■ طراحی و اجرا و نظارت : یعقوب عابدپور

 

■ مساحت :

 

■ وضعیت : اجرا شده

 

■ توضیحات :

FA